Loading...
Begeleiding 2022-03-22T10:27:04+02:00

Begeleiding

In het onderwijs is de laatste jaren nogal wat veranderd. In elke vorm van onderwijs is tegenwoordig zelfstandig werken de rode draad. Dit vraagt om bepaalde studievaardigheden, motivatie, structuur en om een grote mate van verantwoordelijkheid. Dit kan niet ieder kind aan. Hoe eerder problemen bij kinderen worden gesignaleerd, des te sneller er ingegrepen kan worden, om slechte resultaten of demotivatie te voorkomen. Het is erg belangrijk, dat uw kind met plezier naar school gaat, om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Voor ouders is het goed om te weten dat hun kind grip heeft op de lesstof, dat het huiswerk (goed) gemaakt wordt en hoe hun kind presteert. Discussies over het maken van huiswerk kunnen thuis de sfeer behoorlijk verstoren.

“Rust, ruimte en regelmaat!”

huiswerkinstituut begeleiding

Ons instituut bestaat al sinds 1997 en heeft dus veel ervaring met het veranderende onderwijs en haar leerlingen. Wij kunnen hierdoor hulp bieden van hoogwaardige kwaliteit. Daarom worden twee soorten begeleiding aangeboden:

De algemene begeleiding waarbij gewerkt wordt aan leren plannen, leren leren, zelfstandig leren werken en aan het aanleren van studievaardigheden. Al het werk wordt gecontroleerd en overhoord. Deze gestructureerde manier van werken biedt houvast, waar de leerling de rest van de schoolcarrière baat bij heeft. Ook achterstanden en hiaten worden indien nodig weggewerkt.

De privé-begeleiding is ter ondersteuning van vakspecifieke problemen. Een combinatie van beide is ook mogelijk.

Bij ons krijgt iedere leerling veel aandacht van bevoegde vakdocenten. Elke dag zijn leraren aanwezig voor alle vakken. De leerlingen kunnen dus altijd worden geholpen. Wij hanteren bij de algemene begeleiding een maximum aantal leerlingen per leerkracht om de persoonlijke aandacht te waarborgen. Bovendien bieden wij veel ruimte en rust.

Net als thuis

We schenken thee of limonade en er mag beperkt worden gegeten om de lange dag wat te doorbreken, net zoals thuis. Mobiel en muziek verstoren de rust voor het leren en zijn daarom niet toegestaan. De aanwezige computers mogen tijdens het maken van huiswerk alleen gebruikt worden voor het opzoeken van informatie, het maken van werkstukken en voor overhoorprogramma’s.

Daarnaast is er controle op absentie en natuurlijk op het gemaakte en geleerde werk.

“Begeleiding met een beperkt aantal leerlingen per docent.”

Zo wordt leren (weer) leuk!

Het is van groot belang, dat het vertrouwen in eigen capaciteit tot een optimaal niveau stijgt. Zo wordt leren (weer) leuk!

Cookies!

Wijzig uw cookie-instellingen of bekijk ons privacybeleid

Privacybeleid | Sluiten
Instellingen